Loonbedrijf Miedema

Loonbedrijf Miedema
Adres:
Attesweg 17
9077PL Vrouwenparochie
5.6964357 - 53.2823310

Loonbedrijf fa. Miedema te Vrouwenparochie is sinds 2007 al bezig met de stroken frees op zware kleigrond.

Na in contact gekomen zijn met Henk Pol, zijn we gaan pionieren met de geschiktheid van dit systeem, een van de eerste problemen was een goede frees die geschikt was voor de zware kleigrond. In de winter 2007/2008 is na toestemming van Henk Pol  een zoektocht geweest langs fabrikanten en mechanisatiebedrijven, de opdracht om een nieuwe frees te bouwen werd gegund aan de fa. Kuipers, waar Tjeerd Boschma in zeer goed overleg een zware en opklapbare 6 rijigefrees heeft gebouwd.

2008 ongeveer 40 ha bewerkt, veel problemen met de onderdruking van gras(zoektocht naar    geschikt middel, uiteindelijk round-up vooralsnog de beste keus).

2009 ongeveer 15 ha bewerkt, we wilden eerst meer duidelijkheid over mogelijkheden systeem.

2010 ongeveer 50 ha. een aantal zeer enthousiaste telers die met het systeem aan de gang willen en welke ook heel erg meedenken over verbeteringen van het systeem.

2011 ongeveer 135 ha bewerkt, de olievlek breidt zich uit.

Als verbetering hebben wij de mestgift losgekoppeld van het frezen en zaaien, door in een aparte werkgang de mest te injecteren, wat op kleigrond de kans geeft om de grond te optimaliseren en de mestgift op diverse nivo's te injecteren. Zie artikel en foto's op de website van Trekkerweb.

2012 200 ha te bewerken ??   de uitdaging

         verdere fijn tuning techniek, sterke focus op rassenkeuze en bemesting(zowel dierlijk als rijenenbemesting)

update 6-6-2012

laatste mais 5 juni gezaaid betreft demoperceel in Vrouwenparochie

11 rassen met FAO's van 150 tot 225 bij elk ras vergelijk granulaat en korrelkunstmest, verschillende manieren van drijfmesttoediening en ook div doseringen van de drijfmest.  Later deze week word er ook nog een strook Proterra (rietzwenkgras) over een deel van de demo om te zien welk effect dit heeft

Het zaaiseizoen kenmerkte zich door een natte ondergand icm. wisselvallig weer wat het zaaien erg opschorte en daardoor niet alle aangemelde hektares zijn gezaaid. Wat wel opviel de percelen gezaaid na 20 mei dat deze en zeer snelle opkomst hadden soms in 4 dagen al in de rij

 Op de kaart: