Loonbedrijf Daan Kool

Loonbedrijf Daan Kool
Adres:
Achthoven 76
4128LX Lexmond
4.9829453 - 51.9613604

www.daankool.nl

Sinds 1972 is Daan Kool v.o.f. actief op het gebied van loonwerk, verhuur en grondverzet. Het bedrijf is in de loop van de jaren uitgebreid met een aannemerij en handelsonderneming.

 

Loonwerkzaamheden

De oorsprong van het bedrijf is agrarisch loonwerk. Dit werk is uitgebreid met:  

-         Verbeteren van grasland .

-         Bestrijden van onkruid

-         Aanwenden (drijf)mest (toepassing ook in de fruitteelt)

-         Oogsten van gras en maïs

-         Maïsteelt

-         Onderhoud van watergangen

-         Enzovoort

Naast het agrarisch loonwerk verricht Daan Kool v.o.f. ook werkzaamheden in de groensector, zoals houtversnipperen, uitfrezen van boomstobben en snoeiwerkzaamheden.

 

Grondverzet

Al snel is Daan Kool v.o.f. zich gaan richten op het grondverzet, zo zijn er diverse machines die voor een breed scala van werkzaamheden worden ingezet:

-         Kranen, zowel rups als mobiel van 1.5 Ton tot 22 Ton, uitgerust met diverse hulpstukken

-         Kippers, variërend van 5 m3 tot 25 m3 inhoud

-         Shovels van 1,5 ton tot 11 ton, uitgerust met diverse hulpstukken

Deze machines worden ingezet voor zowel de verhuur markt als het eigenwerk.

 

Aannemerij.

Al meer dan 15 jaar voert Daan Kool v.o.f. infrastructurele werkzaamheden uit voor  overheid, bedrijven en particulieren, die hun werk aanbieden op basis van inschrijving.

Tot deze werkzaamheden behoren:

-         Cultuur technisch werk

-         Grondwerk en verhardingen voor (bedrijfs)terreinen.

-    Beschoeiingen, bagger en rioleringswerkzaamheden

 

 

Handelsonderneming.

De handelsonderneming binnen Daan Kool v.o.f. houdt zich bezig met het verzorgen van betonproducten, zoals betonplaten, keer- en silowanden, bestratingmateriaal, voor zowel industriële als agrarische toepassingen.

Bij agrarische toepassingen verzorgen wij:

-         Aanleggen kavelpaden

-         Erf verharding

-    Aanleggen van kuilplaten en sleufsilo’s

 

 

Daan Kool v.o.f. streeft er naar het brede scala aan activiteiten steeds verder te professionaliseren.Op de kaart: