Henk Pol

Henk Pol
Adres:
Ruinerwoldseweg 4
7975PD Uffelte
6.2904454 - 52.7696236

Als veehouder op veengrond ben ik in 1996 begonnen met het ontwikkelen van mijn eerste strokenfrees omdat ploegen op veen erg lastig kan zijn, bovendien is er tijdens de oogst in het najaar weing of geen draagkracht meer.

Na een aantal projecten kwam ik in aanraking met het Louis Bolk Instituut die enthousiast reageerde op dit systeem van mais verbouwen. Het LBI heeft een aantal projecten gehonereerd gekregen in het kader van niet kerende grondbewerking waarin ons systeem aan beantwoordde.

Tijdens die periode heb ik erg veel moeite gedaan subsidie los te krijgen voor het bouwen en verbeteren van strokenfrezen. Via demo's op ons eigen bedrijf kwam ik in kontakt met loonbedrijf Miedema die het systeem op klei in noord Friesland wilde uitvoeren.

Op advies van Miedema werd een strokenfrees door mechanisatiebedrijf Kuipers gebouwd en in samenwerking met Tjeerd Boschma (constructeur mechanisatiebedrijf Kuipers) nog een aantal frezen gebouwd die nog steeds verder verbeterd zijn tot een praktijkrijp eindproduct.

De afgelopen jaren heb ik de strokenfrees o.a. ontwikkeld binnen het Programma Precisie Landbouw (PPL).


Klik hier voor een fotoreportage op de website van Boerderij, juli 2011.


Hieronder een artikel in Boerderij, 27 mei 1997: het begin met de eerste prototypen.


 Op de kaart: