Langjarige proef duurzame maisteelt zand Brabant

Langjarige proef duurzame maisteelt zand Brabant
Adres:
Zijstraat 25
5176NG De Moer
5.0131839 - 51.6288465

Deze proef is een samenwerking tussen het project Maisteelt in Stroken en WUR en wordt uitgevoerd op een perceel van melkveehouder Paul Hazenberg.

Hier wordt op twee manieren gewerkt aan de verbetering van de bodemkwaliteit:
1) afbraak van organische stof verminderen door minder grondbewerking (ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking, teelt in stroken en no-till).
2) opbouw van organische stof maximaliseren door grondbedekking (groenbemester, onderzaai, dubbelteelt).

De proef is in 2012 gestart vanuit 6-jarig grasland en wordt een aantal jaar op dezelfde plaats voortgezet.

Samenvatting van de resultaten van het eerste jaar (2012) is hier te lezen

Meer informatie: Joachim Deru van het Louis Bolk Instituut.Op de kaart: